Llicències

Nota Informativa:
Segons la nova llei 8/1999 de l'esport de la Generalitat de Catalunya, (apartat 3 de l'articulo 23) on s'introdueix una novetat important en imposar de forma obligatòria que tot esportista tingui llicència esportiva, ja que en cas contrari podria ser objecte de multes de trànsit.