Temps al 2015  El seu millor temps
 Fernando Lopez De Sagredo Xicota  01:13:20  01:13:20
 Marc Llobet Domingo  01:13:58  01:13:58
 Raul Cruz Ruiz  01:14:07  01:14:07
 Frederic García Hidalgo  01:14:08  01:14:08
 Marcos Garcia Lopez  01:14:09  01:14:09
 Ali Lachheb Canals  01:18:45  01:18:45
 Eric Alsina Chifoni  01:20:49  01:18:39

 

A qui podria superar en la propera edició

       Temps al 2015  El seu millor temps