Diumenge el Grup A-lmorzistes Cal Gabatxo.

Diumenge el Grup A-lmorzistes, altrament coneguts com els Vadors anirem a esmorzar a Cal Gabatxo. 7:30 darrera l’església.